Cynllun Prosiect

iff (1)

Cynllun A
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer cynhyrchu stators modur un cam megis modur pwmp, modur peiriant golchi, modur gefnogwr, ac ati. Bwydo awtomatig, gosod papur, dirwyn a gosod, rhwymo a siapio gwifrau, felly mae ganddo lifer uchel o awtomeiddio.

Cynllun B
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer cynhyrchu statwyr modur un cam fel modur pwmp, modur gefnogwr, modur sigaréts, modur aerdymheru, ac ati.

iff (2)
iff (3)

Cynllun C
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer modur ymsefydlu tri cham, modur cydamserol magnet parhaol, modur cywasgydd aer a chynhyrchu stator modur tri cham arall.

Cynllun D
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer cynhyrchu statwyr modur fel modur gefnogwr, modur pwmp, modur cywasgydd aer, modur peiriant golchi, ac ati.

iff (4)
iff (5)

Cynllun E
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer cynhyrchu modur tri cham, generadur gasoline, modur gyrru cerbyd ynni newydd a stators modur eraill.

Cynllun F
Mae'r cynllun hwn yn addas ar gyfer gwneud stators o fodur sigarét, modur ffan, modur aerdymheru a modur gwyntyll gwacáu.

iff (6)